ХИДРОЕЛЕКТРАНИ НА Р. БИСТРИЦА

Врз основа на склучениот Договор помеѓу ГИМ Геотехника – Бања Лука и China National Aero Technology International Engineering Corporation – Branch Foča

Прочитај повеќе >

БРАНА МЕДОШ (БИХ)

ГИМ беше задолжен за изведба на инекциона завеса на брана Медош во БиХ која

Прочитај повеќе >

Станбено–деловен објект

Градежен Институт Македонија - ГИМ, преку својата подружница во Црна Гора, ДОО "Градежен Инситут Монтенегро" започна со градежни активности – Изградба на станбено – деловен објект, лоциран на Урбанистичките парцели Ц3 и Ц4, Нова Варош, Подгорица, а на КП 3487/1 и КП 3487/2.

Прочитај повеќе >

Грделичка клисура

ГИМ изведе истражни геотехнички работи и инсталирање на инклинометри како и новно пратење за свлечишта во Грделичка клисура. Во проектот главен Изведувач е Integral Inženjering.

Прочитај повеќе >

Брана Увац

ГИМ изведе голем број истражувачки работи во зона на Брана Увац.

Прочитај повеќе >

Моравски Коридор

Во Моравскиот Коридор, Делница Појате – Прељина со должина од 110 километри, ГИМ беше задолжен

Прочитај повеќе >

ЛОПАРЕ, БиХ

ГИМ Геотехника до сега има избушено повеќе од 13.000 метри во рамките на проектот кој се реализира во Лопаре, во близина на Зворник, Босна и Херцеговина. 

Прочитај повеќе >

Рожаје – Шпиљани

ГИМ е во улога на консултант на компанијата STRABAG, која е изведувач на реконструкција на патот M2, делница Рожаје – Шпиљани во Црна Гора.

Прочитај повеќе >

ПОДГОРИЦА – ДАНИЛОВГРАД

ГИМ учествува во проектот за реконструкција на магистралниот пат М18 Делница Подгорица-Даниловград

Прочитај повеќе >

БЕХТЕЛ & ЕНКА

Конзорциумот Bechtel&Enka со Владата на Република Србија кон крајот на 2019 год. потпиша договор за изградба на модерен автопат Појате – Чачак со вкупна должина од околу 110 km

Прочитај повеќе >

ИНТЕГРАЛ ИНЖЕНЕРИНГ

Oд страна на Изведувачот на градежните работи Integral Inženjering, во периодот 2015 – 2020 год.

Прочитај повеќе >

ВАРЕШ БИХ

ГИМ изведува геолошки истражни работи во Вареш (БиХ), каде како Инвеститор се јавува Eastern Mining doo Tisovci Vareš.

Прочитај повеќе >

ЛУКА БАР ЦРНА ГОРА

ГИМ изведува неколку проекти во рамките на објектот Оперативна обала Волујица како составен дел на Лука Бар во Црна Гора.

Прочитај повеќе >

БАР ЦРНА ГОРА

Испроектиран е продолжеток на патничкиот терминал за средно големи крузери (за 400м) во Бар, Црна Гора каде како Инвеститор се јавува Лука Бар.

Прочитај повеќе >

ВИШЕГРАД БИХ

ГИМ изведе рехабилитациони работи за контрола на провирните води под телото на брана Вишеград (БиХ).

Прочитај повеќе >

ПОДГОРИЦА ЦРНА ГОРА

Во периодот од 2017 до 2018 година испроектиран е станбен комплекс кој е дел од станбена зона во Подгорица каде како Инвеститор се јавува Синдикат на Министерство за внатрешни работи при Република Црна Гора.

Прочитај повеќе >

КРУПАЦ И СЛАНО ЦРНА ГОРА

Проект за подобрување на вододрживоста на акумалциие Крупац и Слано (Црна Гора).

Прочитај повеќе >

БАР ЦРНА ГОРА

Во периодот од 2015 до 2016 година реализиран е основен проект за Полуотворен магацин за складирање на растресит материјал во Бар, Црна Гора во кој како Инвеститор се јавува Лука Бар.

Прочитај повеќе >

СЛАТИНА – ЛАКТАШИ БИХ

ГИМ направи изведба на длабок истражно експолатационен бунар во бања Слатина – Лакташи (БиХ).

Прочитај повеќе >

ЛОПАРЕ БИХ

Лопаре – во 2020 година ГИМ направени истражување на литиум.

Прочитај повеќе >

БРАНА ШПИЉЕ

На 7 ноември 2012 година, ГИМ започна да работи на рехабилитација на инекционата завеса на браната Шпиље.

Прочитај повеќе >
mk_MK