МЕНАЏМЕНТ

Градежен институт Македонија е основан во 1975 година од страна на група на инженери кои верувале дека можат да создадат уникатен бренд кој ќе обезбедува услуги во сите
области на градежништвото. Денес, компанијата брои повеќе од 300 вработени и продолжува да го зголемува обемот на специјализирани услуги кои ги нуди на своите клиенти и партнери.

Нашата структура на управување е дизајнирана да ги негува основните принципи на работење. Културата и вредностите што ги промовира менаџментот гарантираат одржување на највисоките стандарди на деловно однесување и промовираат долгорочен успех на компанијата.

Обезбедувањето на врвни услуги е заслуга на квалитетниот кадар и
интелектуалниот капитал со кој располага компанијата. Свесни за корелацијата, нашата компанија е предводена од најискусни професионалци и секој член од нашите тимови го вложува своето искуство и посветеност постигнувајќи
извонредни резултати.

УПРАВЕН ОДБОР

ОРГАНИЗАЦИСКА СТРУКТУРА

mk_MK