ПОВРЗАНИ ДРУШТВА И ПОДРУЖНИЦИ

Градежен институт МАКЕДОНИЈА е приватна компанија основана во 1975 година, која со традиција од 45 години успешно ја гради својата визија - да се биде водечка компанија
во полето на градежништво преку постојано вложување во иновација и човечки капитал.

ПОВРЗАНИ ДРУШТВА

ИНСТИТУТ ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ ВО ЖИВОТНАТА
СРЕДИНА, ГРАДЕЖНИШТВО И ЕНЕРГЕТИКА (ИЕГЕ)

Дрезденска, бр.52 Скопје,
Република Северна Македонија

Тел: +389 2 3091 931
Факс: +389 2 3066 828
Е-пошта: info@iege.edu.mk
Веб страна: www.iege.edu.mk

ГИМ ГЕОТЕХНИКА
Д.О.О. БАЊА ЛУКА

Булевар војводе Степе Степанович број 177 Бања Лука,
Република Српска, Босна и Херцеговина

Тел: +387 65 788 554
Е-пошта: info@gimgeotehnika.ba
Е-пошта: pero.jokanovic@gimgeotehnika.ba
Веб страна: www.gimgeotehnika.ba

ФАБРИКА КАРПОШ

Ацо Шопов бр.76 Скопје,
Република Северна Македонија

Тел: +389 2 2032 082
Факс: +389 2 2031 523
Е-пошта: info@fabrikakarpos.com.mk
Веб страна: www.fabrikakarpos.com.mk

ДОО “ГРАДЕЖЕН ИНСТИУТ МОНТЕНЕГРО”
ПОДГОРИЦА, ЦРНА ГОРА

Митра Бакиќ 124 Подгорица,
Црна Гора

Тел: +382 20 332 805
Е-пошта: info@gimpodgorica.me

ПОДРУЖНИЦИ

ГРАДЕЖЕН ИНСТИТУТ НА МАКЕДОНИЈА АД
СКОПЈЕ ПОДРУЖНИЦА НА ГИМ БЕЛГРАД

ул. Јована Микиќа 7/2, Белград-Чукарица
11000 Белград, Србија

Тел: +381 696 43 449
Е-пошта: predrag.zivkovic@gim.com.mk

ДЕЛОВНИ ЕДИНИЦИ НА ГИМ
БАЊА ЛУКА

Булевар војводе Степе Степанович број 177 Бања Лука,
Република Српска, Босна и Херцеговина

Тел: +387 65 788 554
Е-пошта: info@gimgeotehnika.ba
Е-пошта: pero.jokanovic@gimgeotehnika.ba

ГРАДЕЖЕН ИНСТИТУТ МАКЕДОНИЈА А.Д.
ПОДРУЖНИЦА ТИРАНА

ул.Ќемал Стафа, П.132 бр.1.1017,
Тирана, Република Албанија

Тел: +389 76 344 397
Е-пошта: goran.gjoshevski@gim.mk

ГРАДЕЖЕН ИНСТИТУТ МАКЕДОНИЈА А.Д.
ПОДРУЖНИЦА КОСОВО

Улпијана Ц-15-И-П
Приштина, Kosovo

Тел: +389 76 397 816
Е-пошта: aco.velevski@gim.mk

mk_MK