БРАНА СЛАТИНО

Направена е реконструкција на Брана Слатино, вклучително со сите придружни објекти со што е овозможена нејзината функција за наводнување на земјоделски површини од 450 хектари.

Прочитај повеќе >

МОСТ НА РЕКА БРЕГАЛНИЦА

ГИМ вршеше Надзор на Целосна реконструкција на мост на река Брегалница на регионален пат Р-1309 делница Кочани-Зрновци.

Прочитај повеќе >

Отпорно Скопје

Изработката на Студија дел од Проектот "Отпорно Скопје: поголема одржливост и иновации за справување со климатските промени", кој опфаќа поголем број на активности.

Прочитај повеќе >
1 2 3
mk_MK