The CEIM family has joined the Wizz Air Skopje Marathon 2023

Нашите вработени од семејството ГИМ и оваа година се приклучија на 19-тото издание на Виз Ер Скопскиот маратон на 1 октомври 2023 година!

Congratulations to everyone on their commitment to a healthy and active lifestyle.