Categories: LABORATORY

LEAD AND ZINC MINE-SASA

Во најголемиот рудник за подземна експлоатација во Република Северна Македонија – „САСА“, Градежен институт Македонија направи тековна контрола на свеж и стврднат торкрет бетон.

Read more

en_US