Categories: SUPERVISION

CONSTRUCTION OF A2 HIGHWAY KICHEVO - OHRID

Автопатот А2 претставува капитален објект за Северна Македонија и е дел од многу значајниот Пан – Европски Коридор 8 (исток – запад), а воедно претставува...

Read more

KONSKO DAM

Градежен институт Македонија врши надзор на работите за изградбата на браната „Конско“ која е од исклучително значење за наводнувањето на земјоделските површини од Гевгелискиот регион....

Read more

DIAMOND OF SKOPJE

Градежен институт Македонија успешно ја одигра улогата на надзорен орган на повеќенаменскиот комплекс „Diamond of Skopje“, кој го ревитализира центарот на Град Скопје.

Read more

  • 1
  • 2
en_US