Categories: PROJECT MANAGEMENT

PHOTOVOLTAGE POWER PLANT - BITOLA

ГИМ и МЕЈ ЕНЕРЏИ ДОО Скопіе потпишаа договор за меѓусебна соработка при реализација на изградбата на Фотонапонска централа во регионот на Битола со капацитет од...

Read more

Реконструкција на писта

Градежниот Институт Македонија А.Д. Скопје и ТАВ ТЕПЕ АКФЕН Инвестиционо Градежно и Оперативно Акционерско Друштво потпиша договор за меѓусебна соработка при реализација на проектот за...

Read more

Oslomej photovoltaic power plant

Градежниот Институт Македонија А.Д. Скопје и ФОРТИС ЕНЕРГЕТИКА ФОТОНАПОНСКИ ЦЕНТРАЛИ ДООЕЛ Скопје потпиша договор за меѓусебна соработка при реализација на изградбата на Фотонапонска централа Осломеј...

Read more

REK BITOLA

Предмет на обработка на овој проект е објектот: Заштитно корито на р.Црна во зона на зафат за снабдување на РЕК Битола со сирова вода, поточно...

Read more

DIAMOND OF SKOPJE

Градежен институт Македонија успешно ја одигра улогата на надзорен орган на повеќенаменскиот комплекс „Diamond of Skopje“, кој го ревитализира центарот на Град Скопје.

Read more

en_US