Categories: ПРОЕКТЕН МЕНАЏМЕНТ

Реконструкција на писта

Градежниот Институт Македонија А.Д. Скопје и ТАВ ТЕПЕ АКФЕН Инвестиционо Градежно и Оперативно Акционерско Друштво потпиша договор за меѓусебна соработка при реализација на проектот за...

Прочитај повеќе

РЕК БИТОЛА

Предмет на обработка на овој проект е објектот: Заштитно корито на р.Црна во зона на зафат за снабдување на РЕК Битола со сирова вода, поточно...

Прочитај повеќе

DIAMOND OF SKOPJE

Градежен институт Македонија успешно ја одигра улогата на надзорен орган на повеќенаменскиот комплекс „Diamond of Skopje“, кој го ревитализира центарот на Град Скопје.

Прочитај повеќе

mk_MK