Categories: DESIGN

ENERGY EFFICIENCY STUDIES

ГИМ изработи студии и основни проекти за намалување на енергетските потреби на четири училишта преку ефикасно користење на енергијата со имплементирање на мерки за енергетска...

Read more

RESIDENTIAL - BUSINESS FACILITY

Градежен Институт Македонија - ГИМ, преку својата подружница во Црна Гора, ДОО "Градежен Инситут Монтенегро" започна со градежни активности – Изградба на станбено – деловен...

Read more

  • 1
  • 2
en_US