Categories: DESIGN

RESIDENTIAL - BUSINESS FACILITY

Градежен Институт Македонија - ГИМ, преку својата подружница во Црна Гора, ДОО "Градежен Инситут Монтенегро" започна со градежни активности – Изградба на станбено – деловен...

Read more

CONSTRUCTION OF A2 HIGHWAY KICHEVO - OHRID

Автопатот А2 претставува капитален објект за Северна Македонија и е дел од многу значајниот Пан – Европски Коридор 8 (исток – запад), а воедно претставува...

Read more

EAST GATE

„East Gate“ е трговски центар од новата генерација и дел од најголемиот мултифункционален проект на пазарот на недвижнини во С. Македонија – „East Gate“. Структурата...

Read more

PODGORICA MONTENEGRO

Во периодот од 2017 до 2018 година испроектиран е станбен комплекс кој е дел од станбена зона во Подгорица каде како Инвеститор се јавува Синдикат...

Read more

BAR MONTENEGRO

Во периодот од 2015 до 2016 година реализиран е основен проект за Полуотворен магацин за складирање на растресит материјал во Бар, Црна Гора во кој...

Read more

CONGRESS CENTER

Civil Engineering Institute Macedonia prepared project documentation for Reconstruction with upgrade and extension of the Congress Center Alexander the Great.

Read more

en_US