Categories: GEOTECHNICS

Grdelica Gorge

CEIM performed investigative geotechnical works and installation of inclinometers as well as new landslide monitoring in Grdelica Gorge. The main Contractor in the project is Integral Engineering.

Read more

LOPARE, BIH

ГИМ Геотехника до сега има избушено повеќе од 13.000 метри во рамките на проектот кој се реализира во Лопаре, во близина на Зворник, Босна и...

Read more

BECHTEL & ENKA

Конзорциумот Bechtel&Enka со Владата на Република Србија кон крајот на 2019 год. потпиша договор за изградба на модерен автопат Појате – Чачак со вкупна должина...

Read more

MINING RJANOVO

ФЕНИ Индустри го овласти ГИМ во 2012 година за ажурирање на геолошка и геотехничка појдовна основа и анализа на стабилноста на работа и крајниот ѕид...

Read more

WATER SUPPLY - MUNICIPALITY OF GEVGELIJA

Во јануари 2014 година, ГИМ изведе хидро-геолошки истражни работи за дефинирање на можностите за користење на подземните води, како и за подготовка на проектна документација...

Read more

  • 1
  • 2
en_US