Categories: GEOTECHNICS

BASIC HYDROGEOLOGICAL MAP

Секторот Хидрогеологија при Заводот Геотехника во Градежен институт Македонија, во континуитет ги продолжува активностите на хидрогеолошки истражувања за изработка на Основна хидрогеолошка карта на Република...

Read more

CORRIDOR 8 AND 10

Во изминатиот период, Градежен институт Македонија потпиша три договори со „Bechtel & Enka“ за проектот за изградба на четири автопатски делници долж Коридорите 8 и...

Read more

RAILWAY LINE KRIVA PALANKA

Глобалната цел на Проектот е: подобрување на железничката инфраструктура долж TEN-T Core Network Extension кон Западен Балкан.

Read more

en_US