АЕРОДРОМ “АЛЕКСАНДАР ВЕЛИКИ“

АЕРОДРОМ “АЛЕКСАНДАР ВЕЛИКИ“

Во 2010 година, ГИМ обезбеди лабораториска контролни работи за геомеханика, бетон и асфалт користени за изградба на терминал на аеродром “Александар Велики“ во Скопје. Овој проект е овластен од страна на ТАВ – Тепе.

mk_MK