БРАНА МЕДОШ (БИХ)

ИЗВЕДБА НА ИНЕКЦИОНА ЗАВЕСА НА БРАНА МЕДОШ (БИХ)

ГИМ беше задолжен за изведба на инекциона завеса на брана Медош во БиХ која опфати инекциони работи на неколку делници на завеса со длабина до 40м со комбинирана излезно-слезна метода. Инекционите работи се одвиваа внатрешно од инекциона галерија, како и надворешно по боковите на бетонската брана, а се со цел подобрување на противфилтрационите карактеристики на преградното место и обезбедување на подобра стабилност.

mk_MK