БУНАР, МИОНИЦА – СРБИЈА

БУНАР, МИОНИЦА – СРБИЈА

Градежен институт Македонија беше ангажиран за изведба на истражна дупнатина за бунар, Мионица – Србија.

mk_MK