ХЕ ПЕРУЧИЦА

ХЕ ПЕРУЧИЦА

Актуелна лабораторија на проектот  ̶ Реконструкција и модернизација на ХЕ „Перучица“ – II фаза, адаптација на каналите Опачица и Моштаница  ̶  Никшиќ, е ДОО “Градежен Инстиут Монтенегро” Подгорица, Црна Гора, додека во истиот проект инвеститор е „Електропривреда Црне Горе“, а изведувач е „Бемакс ДОО Подгорица“. Во рамките на проектот, извршени се испитувања од областа на геомеханиката и бетонот на каналите Моштаница и Опачица.

mk_MK