ЦЕМЕНТАРНИЦА-УСЈЕ

ЦЕМЕНТАРНИЦА УСЈЕ

ГИМ врши стабилизација на косини во површински коп во Цементарница-Усје со извдба на СДА анкери, торкет бетон и челични мрежи. На проектот се работи во континуитет веќе 3 сезони и изведени се повеќе од 4.000 метри анкери, а ќе се изведат уште повеќе од 3.000 метри.

mk_MK