БРАНА ШПИЉЕ

БРАНА ШПИЉЕ

На 7 ноември 2012 година, ГИМ започна да работи на рехабилитација на инекционата завеса на браната Шпиље. Ова беше проект со заедничко изведување со нашиот партнер Штрабаг, од Австрија.

mk_MK