ДРЖАВЕН ПАТ А2, ДЕЛНИЦА КУМАНОВО-СТРАЦИН

ДРЖАВЕН ПАТ А2, ДЕЛНИЦА КУМАНОВО-СТРАЦИН

ГИМ изработи проектна документација за рехабилитација на државен пат А2, Делница Куманово-Страцин (Чатал).

Предмет на проектната програма е да се даде решение за рехабилитација на постоешкиот коловоз со потребните: структура, димензии и конструктивни детали за извршување на работите на ниво на изработка Основен проект, како и технологија на градба под сообраќај.

mk_MK