ЕКСПРЕСЕН ПАТ ШТИП РАДОВИШ

ЕКСПРЕСЕН ПАТ ШТИП РАДОВИШ

ГИМ оствари соработка со австриската компанија STRABAG како тековна лабораторија при изградба на експресниот пат Штип-Радовиш. При текот на реализацијата на проектот, ГИМ изврши Контрола на квалитет и тековна лабораторија при изведба на експресен пат А4, делница Штип-Радовиш (I фаза од клучка Штип југ до Бичим) во должина од 23.

mk_MK