КОНСУЛТАНСКИ И ИНЖЕНЕРСКИ УСЛУГИ

КОНСУЛТАНСКИ И ИНЖЕНЕРСКИ УСЛУГИ ЗА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Главната цел на системот за управување, собирање и преработка на ABP е да обезбеди правилно ракување и обработка на ABP, нивна циркулација, безбедно отстранување и користење, како и задоволителен степен на заштита на јавното здравје, заштита на здравјето на животните, безбедност на храната и добиточната храна и заштита на животната средина.
Согласно, претходно напоменатото, заедничко партнерство предводено од OPERA – Р Италија и Градежен институт Македонија, имаат тековен договор со цел обезбедување на консултантски и инженерски услуги за изработка на проектна документација за воспоставување на одржлив систем за управување со животински нус-производи (ABPs), финансиран од Светска банка и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на РСМ.

mk_MK