КРУПАЦ И СЛАНО ЦРНА ГОРА

КРУПАЦ И СЛАНО ЦРНА ГОРА

Проект за подобрување на вододрживоста на акумалциие Крупац и Слано (Црна Гора).

ГИМ направи изведба на инекциоти работи по долж акумулациите на двете езера Слано И крупац кај Никшиќ. Беа изведени вкупно 267 дупнатини или 11.339 метри инекциони дупантини. Вградени се повеќе од 5000м3 инекциона маса.

mk_MK