ЛАБОРАТОРИСКИ ИСТРАЖУВАЊА КОРИДОР 8 и 10

ЛАБОРАТОРИСКИ ИСТРАЖУВАЊА КОРИДОР 8 и 10

Градежен институт Македонија беше ангажиран за изведба на целосни лабораториски испитувања во фаза проектирање на Основен проект за елаборати од Геотехнички истражни работи за изградба на нови автопатски делници на Коридор 8 (Секција 2 „Гостивар – с. Букојчани“) и Коридор 10 (Секција 4 „Прилеп – Битола“).

mk_MK