МАКЕДОНСКА ФИЛХАРМОНИЈА

МАКЕДОНСКА ФИЛХАРМОНИЈА

ГИМ изврши надзор на целокупните архитектонски фази за изградба на Македонската филхармонија во Скопје. Ова вклучува статичка изградба, хидротехнички инсталации, електрични инсталации (силни и слаби потоци), акустика на концертни и сали за вежбање, сценска опрема, климатизација и инсталации со топлинска техника. Проектот е одобрен од страна на Министерството за култура со вредноста од 130.000 евра и истиот беше завршен во февруари 2008 година.

mk_MK