Моравски Коридор

Моравски Коридор, Појате - Прељина

Во Моравскиот Коридор, Делница Појате – Прељина со должина од 110 километри, ГИМ беше задолжен за:
– Геотехнички и истражни работи за позајмишта, траса и објекти и
– Теренска лабораторија за изведба на патот Појате – Прељина
Главен Изведувач во проектот е Бехтел-Енка.

mk_MK