ПАРК НА ВЕТЕРНИЦИ

ПАРК НА ВЕТЕРНИЦИ

Геотехничко-истражниот проект за Паркот на ветерници во Богданци започна во јуни 2014 година и е овластен од страна на Сименс СА. ГИМ обезбеди лабораториска контрола на геомеханика, бетон и асфалт користени за изградба на паркот на ветерници во Богданци. Клиент за овој проект беше “Prenekon“, Грција.

mk_MK