ПОДГОРИЦА ЦРНА ГОРА

ПОДГОРИЦА ЦРНА ГОРА

Во периодот од 2017 до 2018 година испроектиран е станбен комплекс кој е дел од станбена зона во Подгорица каде како Инвеститор се јавува Синдикат на Министерство за внатрешни работи при Република Црна Гора. Се наоѓа во реалтивно мирен дел од градот, но на мало растојание од градскиот центар. Претставува пример за економично и квалитетно испроектиран станбен простор кој ги задоволува сите стандарди за семејно урбано живеење. Комлексот е изведен и ставен во употреба во 2020 година.

mk_MK