РУДНИК ЗА ОЛОВО И ЦИНК – САСА

РУДНИК ЗА ОЛОВО И ЦИНК – САСА

Во најголемиот рудник за подземна експлоатација во Република Северна Македонија – „САСА“, Градежен институт Македонија направи тековна контрола на свеж и стврднат торкрет бетон за рудник за олово и цинк. Рудникот „САСА“ е рудник за олово и цинк што се наоѓа во североисточниот дел на земјата, на само 12 километри северно од Македонска Каменица.

mk_MK