ТРГОВСКИ ЦЕНТАР BLISS

ТЕКОВНА КОНТРОЛА ПРИ ИЗГГРАДБА НА ТРГОВСКИ ЦЕНТАР BLISS

ГИМ е ангажиран во реализацијата и врши тековна контрола на вградените материјали при изградбата на трговскиот центар BLISS во Битола.

mk_MK