ФАБРИКА – ТИРЗ ТЕТОВО

Фабрика - ТИРЗ Тетово

ГИМ и КИЕЛ МАКЕДОНИЈА потпишаа договор за меѓусебна соработка при реализација на изградбата на Фабрика во ТИРЗ Тетово.

Целта на меѓусебната соработка е поддршка на Инвеститорот и Главниот Изведувач при реализациjата на овоj проект со изработка на технички “due diligence” и мониторинг на проектно финансирање со изработка на извештаи од напредок на проектот.

Фабриката КИЕЛ Во ТИРЗ Тетово во овој момент претставува една од поголемите фабрики која што се гради на територијата на С. Македонија и истата е планирано да биде пуштена во употреба до крајот на 2023 година.

mk_MK