ФОТОНАПОНСКА ЦЕНТРАЛА – БИТОЛА

Фотонапонска централа - Битола

ГИМ и МЕЈ ЕНЕРЏИ ДОО Скопіе потпишаа договор за меѓусебна соработка при реализација на изградбата на Фотонапонска централа во регионот на Битола со капацитет од 55 MW.

Целта на меѓусебната соработка е поддршка на Инвеститорот и Главниот Изведувач при реализациіата на овоі проект со изработка на технички “due diligence” и мониторинг на проектно финансиране со изработка на извештаи од напредок на проектот.

Фотонапонската централа Новаци во овој момент претставува најголемата централа со капацитет од 55 MW која што се гради на територијата на С. Македонија и истата е планирано да биде пуштена во употреба до крајот на 2023 година.

mk_MK