БАР ЦРНА ГОРА

БАР ЦРНА ГОРА

Испроектиран е продолжеток на патничкиот терминал за средно големи крузери (за 400м) во Бар, Црна Гора каде како Инвеститор се јавува Лука Бар.

Објектот е испроектиран во периодот од 2016 до 2017 година од бетонски – монтажни блокови. На пристаништето партерно е испроектирано шеталиште, соодветно за одмор на патниците кои со бродови доаѓаат на привремен престој во Бар. Предвидени сите потребни инсталации за снабдување на средно големи крузери / бродови со питка вода и електрична енергија соодветно.

mk_MK