БРАНА ЛУКОВО ПОЛЕ

БРАНА ЛУКОВО ПОЛЕ

Геотехнички истражни работи беа реализирани за брана Луково Поле во 2012. Овие активности беа одобрени од АД Електрани на Македонија.

mk_MK