ВИШЕГРАД БИХ

ВИШЕГРАД БИХ

ГИМ изведе рехабилитациони работи за контрола на провирните води под телото на брана Вишеград (БиХ).

Подетално, се работи за изведба на длабоки истражни дупнатни преку кои се вршеше заполнување на каналите преку кои се губеше водата во акумулацијата и по кои по тоа се вршеа инекциони работи.

Овој договор се изведуваше во 2013 и 2014 година, а потоа следуваше нов договор во 2016-2018 со кој беа завршени инекционите работи на брана Вишеград.

mk_MK