Грделичка клисура

Грделичка клисура

ГИМ изведе истражни геотехнички работи и инсталирање на инклинометри како и новно пратење за свлечишта во Грделичка клисура. Во проектот главен Изведувач е Integral Inženjering.

mk_MK