ДЕЛНИЦА ДЛАБОЧИЦА – СТРАЦИН

ДЕЛНИЦА ДЛАБОЧИЦА – СТРАЦИН

Заводот Лабораторија во Градежен институт Македонија, веќе една година работи како теренска лабораторија од областа на бетон и геомеханика при изградба на државниот пат А2, делницата Длабочица – Страцин на ниво на експресен пат како дел од Коридорот К8 со вкупна должина од околу 15 км. Со проектот е предвидена изградба на голем број објекти или вкупно 5 моста, 8 натпатници и 27 пропусти. Изведувач на проектот е „СТРАБАГ А.Г.“ – Скопје.

mk_MK