ДЕЛНИЦА ДЛАБОЧИЦА – СТРАЦИН

ТЕРЕНСКА ЛАБОРАТОРИЈА ПРИ ИЗГРАДБА НА ДРЖАВНИОТ ПАТ А2, ДЕЛНИЦАТА ДЛАБОЧИЦА – СТРАЦИН

Завод Лабораторија во ГИМ веќе една година работи како теренска лабораторија од областа на бетон и геомеханика при изградба на државниот пат А2, делницата Длабочица – Страцин на ниво на експресен пат како дел од Коридорот К8 со вкупна должина од околу 15 км. На проектот е предвидена изградба на голем број на објекти или вкупно 5 мостови, 8 натпатници, и 27 пропусти. Изведувач на проектот е СТРАБАГ А.Г. – Скопје.

mk_MK