ПОДГОРИЦА – ДАНИЛОВГРАД

Подгорица-Даниловград

ГИМ учествува во проектот за реконструкција на магистралниот пат М18 Делница Подгорица-Даниловград. Изведувач на проектот е Бемакс д.о.о. Подгорица, ГИМ е задолжен за тековната лабораторија на овој проект. Испитувањата се направени од областа на бетон, асфалт, агрегати и геомеханика. Должината на патот: 18 км. Проектот сѐ уште е во тек и се предвидува реализација на уште неколку активности во рамките на истиот.

mk_MK