СЛАТИНА – ЛАКТАШИ БИХ

СЛАТИНА – ЛАКТАШИ БИХ

ГИМ направи изведба на длабок истражно експолатационен бунар во бања Слатина – Лакташи (БиХ).

Истражната дупатина е изведена до конечна длабина од 551,2м (најдлабока за ГИМ) и извршено е проширување на дупнатината до 273,5м со што дупантината добива експлоатацинен карактер со капацитет од 30 л/сек и температура од 44 степени целзиусови.

mk_MK