ФОТОНАПОНСКА ЦЕНТРАЛА – КАВАДАРЦИ

ФОТОНАПОНСКА ЦЕНТРАЛА - КАВАДАРЦИ

Градежен институт Македонија и „K-ПАУЕР ДОО Струмица“ потпишаа договор за меѓусебна соработка при реализација на изградбата на Фотонапонска централа во регионот на Кавадарци со капацитет од 5 MW. Целта на меѓусебната соработка е поддршка на инвеститорот и главниот изведувач при реализациіата на овој проект со изработка на технички „due diligence“ и мониторинг на проектно финансирање со изработка на извештаи.
„Фотонапонска централа ФЦ Страгово“, Кавадарци претставува една од поголемите централи, со капацитет од 5 MW којашто се гради на територијата на Република Северна Македонија и истата е пуштена во употреба во октомври 2023 година.

mk_MK