ХЕЦ КОЗЈАК

ХЕЦ КОЗЈАК

ГИМ спроведе лабораториски, контролни работи за геомеханика, бетон и асфалт за изградбата на брана “Козјак” во општина Македонски Брод. Оваа брана е една од највисоките брани во Македонија со 130 метри висина и нејзина примарна цел е контрола на поплави. Исто така, служи за производство на електрична енергија. Овој проект е овластен од страна на Електростопанство на Македонија (ЕЛЕМ).

mk_MK