Tрговски центар КАМ

Tрговски центар КАМ

ГИМ врши надзор и ги покрива сите фази од изведбата на голем трговски центар – КАМ во Битола.

Проектот во кој Инвеститор е КАМ Имобилен ДООЕЛ започна со реализација во февруари 2024 год и се планира изградба на карабината за 12 месеци. Проектираниот објект е со основна намена, голем трговски центар со пропратни содржини и е поделен на три нивоа по вертикала.

mk_MK