ПАТЕН ПРАВЕЦ ПОДГОРИЦА – ТУЗИ

ПАТЕН ПРАВЕЦ ПОДГОРИЦА - ТУЗИ

ДОО “Градежен Институт Монтенегро” Подгорица, Црна Гора беше задолжен за тековната лабораторија на проектот ̶ Реконструкција на патниот правец Подгорица ̶ Тузи, I фаза, со должина од 2,6 км. Во рамките на проектот беа извршени испитувања од областа на бетон, асфалт, агрегат и геомеханика.

mk_MK