РУДНИК РЖАНОВО

РУДНИК РЖАНОВО

ФЕНИ Индустри го овласти ГИМ во 2012 година за ажурирање на геолошка и геотехничка појдовна основа и анализа на стабилноста на работа и крајниот ѕид за рудникот Ржаново, кој се наоѓа во селото Возарци, Кавадарци.

mk_MK