ТЕКОВНА ЛАБОРАТОРИЈА – МОРАВСКИ КОРИДОР

ТЕКОВНА ЛАБОРАТОРИЈА - МОРАВСКИ КОРИДОР

Градежен институт Македонија како тековна лабораторија, повеќе од три години, работи на тековни испитувања на свеж и оцврснат бетон, тековни испитувања за употребливост на земјени материјали и геомеханички испитувања на изведени слоеви, како и испитувања на елементи од конструкции на Автопат Е761, Појате ̶ Прелина со вкупна должина од околу 112 км главна траса и 21 км насип за одбрана од поплави. Изведувач на проектот е американско-турскиот конзорциум „Bechtel & Enka“.

mk_MK