Договор за Надзор на брана Отиња меѓу ГИМ и Министерството за транспорт и врски

ГИМ потпиша Договор за Надзор на брана Отиња со Министерството за транспорт и врски.

Рокот предвиден за изведба согласно договорите е 30 месеци. Со овој проект е предвидено да се изведе камено земјена брана со централно глинено јадро со висина од 33 метри.

Levea a Reply

You must be logged in to post a comment.*