ГИМ доби награда за најдобар правен субјект кој имплементира добри практики во безбедни и здрави работни места за своите вработени

ГИМ доби награда за најдобар правен субјект кој реално и стручно, допринел во сопствениот развој, инвестирајќи / имплеметирајќи добри практики во безбедни и здрави работни...

Прочитај повеќе