Визуелно патување на Брана Конско

Придружете ни се на визуелно патување во кое се доловува грандиозноста на браната Конско каде ГИМ врши надзор на работите за изградба на браната со придружните објекти!