ГИМ е еден од партнерите во проектот професионални курсеви за Развој на менаџерски и лидерски вештини кај инженери финансиран од Еразмус +

На 29ти Септември во просториите на ИЕГЕ Институтот се одржа првиот работен состанок за проектот Курсеви за професионален развој за менаџмент во инженерството и лидерски вештини. Проектот е финансиран од ЕУ програмата Еразмус + за градење Стратешки партнерства во областа на образование на возрасни. Градежен Институт Македонија е еден од партнерите во овој проект