Градежен Институт Македонија учествуваше на Биеналето на Македонска Архитектура

Градежен Институт Македонија учествуваше на Биеналето на Македонска Архитектура кое се одржуваше во Музеј на Град Скопје, со два труда:
1. Основен проект за реконструкција и доградба на Конгресен центар Александар Македонски
2. Конкурсен труд Реконструкција и редифиниција на објект Мала Станица, дел од Националната галерија на Македонија.

Плакатите кои беа изложени на изложбата можете да ги прегледате со кликање на трудовите.