Дебата на тема менаџирање со подземни води

2,2 милијарди од жителите на нашава планета чувствуваат повремен недостиг на вода или перманентен недостиг на вода.

Начинот на кој што се справува човештвото со овој проблем на водниот ресурс претпоставува дека до 2055 година таа бројка ќе се подигне на околу 50% од светската популација кои ќе живеат во ризик за вода.

Дали Македонија поради исклучително добриот воден ресурс се однесува крајно комотно? Опасностите всушност не се предизвикани од квантитетот, впрочем, начинот на кој меѓу другото и ние се однесуваме кон овој ресурс не доближува до ризичното прашање: што е со квалитетот на подземните води?

Слушнете повеќе во емисијата Вин Вин емитувана на TV Telma во која гостуваа тројца експерти меѓу кои и Доцент Д-р Златко Илијовски директор на секторот Хидрогеологија во ГИМ.